Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Seong Hon (1 bài)
- Hwang Jin-i (12 bài)
- Lee Sun Sin (1 bài)
- Lee Won Ik (1 bài)
- Lim Che (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/01/2012 22:17 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 07/01/2012 04:25 bởi hongha83
Gye Rang 계랑 (1531-1550) tên chữ Hán là Quế Nương 桂娘, là một kỹ nữ nổi tiếng của Hàn Quốc dưới thời vua Minh Tông 명종 (明宗) triều Koryo (Cao Ly). Họ tên thật của bà là Lý Hương Kim 이향금 (李香今), hiệu là Mai Song 매창 (梅窓). Bà có tài ca hát lại giỏi chơi đàn và làm thơ chữ Hán. Gye Rang đã để lại cho hậu thế khoảng 70 bài Sijo (Thơ thời điệu). Tất cả các bài thơ của bà được tập hợp trong cuốn Mai Song tập 매창충(梅窓集).