Bay nam nhạn xuống Giao Hà
Thành Kim tháng chín giặc đà bủa vây
Chồng chinh phụ mất nào hay
Đêm khuya đập áo chờ ngày gửi đi

tửu tận tình do tại