征婦怨

交河霜落雁南飛,
九月金城未解圍。
征婦不知郞已沒,
夜深猶自擣寒衣。

 

Chinh phụ oán

Giao hà sương lạc nhạn nam phi,
Cửu nguyệt Kim thành vị giải vi.
Chinh phụ bất tri lang dĩ một,
Dạ thâm do tự đảo hàn y.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bay nam nhạn xuống Giao Hà
Thành Kim tháng chín giặc đà bủa vây
Chồng chinh phụ mất nào hay
Đêm khuya đập áo chờ ngày gửi đi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sông Giao sương phủ, ngỗng trời bay,
Tháng 9, thành Kim, giặc còn vây.
Chinh phụ định gửi chồng áo rét,
Đâu biết chinh phu đã hoá mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời