Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/09/2007 17:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/07/2017 22:00

Requiem

The crucified planet Earth,
should it find a voice
and a sense of irony,
might now well say
of our abuse of it,
"Forgive them, Father,
They know not what they do."

The irony would be
that we know what
we are doing.

When the last living thing
has died on account of us,
how poetical it would be
if Earth could say,
in a voice floating up
perhaps
from the floor
of the Grand Canyon,
"It is done."
People did not like it here.


Điếu ca là bài thơ kết thúc cuốn A man without a country (Random House, New York, 2007), cuốn sách cuối cùng của Kurt Vonnegut.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Tuấn

Hành tinh Trái Đất bị đóng đinh,
nếu nó có tiếng nói,
và có một chút mỉa mai,
chắc hẳn bây giờ nó đã nói
về sự lạm dụng của chúng ta đối với nó,
"Cha ơi, hãy tha tội cho chúng,
vì chúng không biết việc chúng làm."

Cái mỉa mai là
chúng ta biết
việc chúng ta đang làm.

Khi sinh vật cuối cùng
đã chết vì bàn tay chúng ta,
thì thơ mộng biết bao nhiêu
nếu Trái Đất có thể nói,
bằng một giọng vật vờ cất lên
có lẽ
từ tận đáy sâu
của vực núi Grand Canyon,
"Thế là xong."
Con người đã chẳng thích nơi này.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bai tho Requiem

Day la nguyen tac bai tho
Kurt Vonnegut, who also died this year, was both a humourist and a realist. The last lines of his final book comprise this poem, a beautiful, apt requiem:

REQUIEM

The crucified planet Earth,
should it find a voice
and a sense of irony,
might now well say
of our abuse of it,
"Forgive them, Father,
They know not what they do."

The irony would be
that we know what
we are doing.

When the last living thing
has died on account of us,
how poetical it would be
if Earth could say,
in a voice floating up
perhaps
from the floor
of the Grand Canyon,
"It is done."
People did not like it here.

-- Kurt Vonnegut, A Man Without a Country

Chưa có đánh giá nào
Trả lời