Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Johannes Robert Becher (34 bài)
- Nelly Sachs (11 bài)
- Iwan Goll (4 bài)
- Richard Oehring (1 bài)
- Alfred Lichtenstein (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (5 bài)
Tạo ngày 25/06/2007 09:52 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 28/01/2010 16:54 bởi Nguyệt Thu
Kurt Heynicke sinh ở Silésie năm 1891, mất ngày 18/03/1985 tại Merzhausen. Đoạt giải thưởng Kleist cho một tập thơ (1913). Nhà soạn kịch của «Schauspielhaus» ở Düsseldorf (1933). «Biến cố» trích từ tạp chí Der Sturm, số 2, 1916; «Đài quan sát» trích từ Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts, với lời đề tựa của Gottfried Benn (Limes Verlag, Wiesbaden, 1955, in lại trong tủ sách bỏ túi DTV), ban đầu in trong Rings fallen Sterne, Berlin, 1917; «Khúc ca», «Nửa đêm» và «Vườn thống khổ» trích từ Menschheitsdammerung (Ein Document des Expressionismus) do Kurt Pinthus thực hiện, Rowohlt Verlag, 1920 (tái bản nhiều lần). Theo tác giả, tất cả các bài trên đã được viết trong chiến tranh 1914-18.