Hết mọi người đều là đấng Cứu thế.
Trong khu vườn âm u chúng ta uống chén đắng.
Lạy Cha, xin đừng để chén này qua.
Chúng tôi hết thảy đều một tình yêu.
Chúng tôi hết thảy đều là nỗi đau sâu thẳm.
Hết thảy đều muốn được cứu chuộc.
Lạy Cha, thế giới của người là thập giá của chúng tôi.
Xin đừng để thập giá ấy qua.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé