Tình em là một con hoãng trắng
đã bỏ trốn vào nửa khuya niềm khao khát của tôi,
một cội cây nước mắt đứng giữa rừng mơ mộng của tôi hướng về em,
và lúc này em có đó—
trăng đã rót ánh ngời lên tôi thỏa lời ước nguyện...—
tôi tôi yêu em,
em,
và đặt hương cẩm chướng trước buồng em,
và liệng những bông thủy tiên lên giường em.
Tôi đến màu ánh bạc như em
và từ cao khum mình,
một cụm rừng thiêng
trên bàn thờ của hồn em trong trắng


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé