Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2021 19:33 bởi hongha83
Kuji 구지 tên chữ Hán là Cầu Chi 求之, là một kỹ nữ ở Bình Nhưỡng dưới triều đại Joseon (1392-1896). Nàng chỉ để lại một bài sijo.