Tôi cần sự im lặng
và cô đơn
và một kho từ thật thích hợp
Tôi cần sự bí mật
và ý nghĩa lâu bền của thực tại
Bổn phận của tôi lúc này
là gắng giải thoát chính mình
khỏi những phát biểu rõ ràng của mình

Sống là công việc buồn bã
Nếu không hiểu được điều này
bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)