Số người lính nằm trong lòng đất đen
Nhiều hơn trên mặt đất

Ở Ba Lan, Vonga, Smolensk
Bị vùi sâu, chôn chặt
Là hàng chục, hàng trăm sư đoàn
Trẻ trung và dũng cảm

Còn trên họ là màu xanh mơn man
Của bầu trời tháng tám

Hàng vạn người nằm dưới đất sâu
Hàng trăm nghìn đại đội
Trong khi đang hành quân trên đầu
CHỉ mươi người lính mới

Họ đi đâu, cái gì sẽ đi theo?
Kìa, bình minh đã dậy

Số người lính nằm dưới đất quá nhiều
Sau nhiều năm máu chảy


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)