Tuổi thiếu niên góc cạnh
Nửa năm trước chiến tranh
Hai học trò lớp chín
Cùng yêu một nữ sinh.

Không phải ai cũng yêu,
Nhưng tình đầu đều có.
Hai học trò lớp nọ
Mong nàng cho bám theo.

Bỗng chiến tranh ập đến,
Kèn gọi trai lên đường.
Hai cậu chàng vụt lớn
Cùng tiến ra chiến trường.

Cô nàng đợi người thương
Chờ cả hai, son sắt.
Hai cậu tin và ước
Mình rồi được cô yêu.

Cả hai nuôi ước mong:
Cô trọn tình hơn cả.
Nhưng chiến tranh vừa xong
Người thứ ba cô lấy.

Cô xén ngang mái tóc
Mong ký ức vùi chôn…
Giá hai người còn sống
Đâu có đoạn kết buồn.