Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 10/12/2012 18:21 bởi hongha83
Đây là bài thơ Simonov sáng tác trong dịp ông sang thăm Việt Nam năm 1970.

 

Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác - Чужого горя не бывает