Lúc đầu khó mà tin được
Các thuỷ thủ, những chàng trai Ôđétxa
Đứng trên bến cảng Hải Phòng
Trang trí chiếc tàu "Bôric Gobatốp"

Đã lâu tôi chưa gặp
Bôric
Nghe nói rằng: Anh khoẻ, ngực phồng căng
Đi nhanh. Nhưng chỉ tiếc
Anh không viết cho chúng tôi, những đồng chí của anh

Công việc anh rất tốt
Anh yêu công việc hằng ngày
Chỉ có chút đổi thay
Từ đường bộ anh chuyển sang đường thuỷ

Mẹ ơi, con của mẹ đang đi ngoài biển cả
Mẹ đang sống mà sao mẹ không hay
Ngồi xuống, Mẹ ơi, viết thư cho Bôric
Ít ra anh cũng đánh điện về đây

Vâng nếu như anh không được tin của mẹ
Ở bến bờ nào dừng bước chân anh
Thì thuyền trưởng sẽ vì anh viết hộ
Đó chuyện thường tình trong chiến tranh


Nguồn: Việt Nam hồn tôi, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)