Tuyết đã tan chỉ sau năm phút
Còn lớp mỏng thôi phủ áo choàng
Anh mỏi mệt nằm trên mặt đất
Cánh tay tê dịch chuyển khó khăn

Anh hy sinh. Anh không ai biết
Chúng tôi đi mới được nửa đường
Niềm vinh quang của người đã khuất
Nâng cánh người tiếp bước xông lên

Ở chúng ta có tự do khốc liệt:
Giọt lệ rơi từ mắt mẹ âm thầm
Sự bất tử của toàn dân tộc
Phải trả bằng cái giá hy sinh


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)