Gần sáng, trước lúc chia ly,
Bỗng mơ thấy cảnh em đi lấy chồng:
Nhà thờ, cổng chính, người đông,
Em mặc áo cưới, anh – thằng ăn xin...

Mặc đời giống giấc mơ đêm,
Chỉ xin em hứa: Nếu em thương tình,
Thấy anh quỳ dưới chân mình,
Hãy đừng bố thí cho anh chút gì!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)