15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2008 04:35, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/12/2012 22:05

9

Напоминает море — море.
Напоминают горы — горы.
Напоминает горе — горе;
Одно — другое.

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится,-
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы…


1970

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Nhắc nhở tới biển khơi - biển khơi
Nhắc nhở tới núi rừng - rừng núi
Nhắc nhở tới khổ đau - khổ đau
Điều nọ - điều kia nhắc nhở tới

Không nỗi khổ đau nào là của người dưng
Người nào sợ đến đây giúp đỡ
Đã có thể thành một kẻ sát nhân
Nếu không, cũng chuẩn bị thành kẻ đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Biển luôn gợi nên dáng bể,
Núi luôn gợi lại hình non.
Nỗi đau bao giờ cũng thế
Chẳng thể gợi gì khác hơn.

Không có nỗi đau nào riêng.
Sợ hãi nhận ra điều đó
Chắc chỉ kẻ đang sát nhân
Hoặc định làm cho máu đổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nỗi đau này không của riêng ai -
Ai không hiểu, hay không tin điều ấy,
Thì người đó đang, và sẽ giết người,
Hay cũng gần như vậy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời