Chị tôi ở dưới hầm
Sinh trọn vẹn nhờ vào phẫu thuật
Tên giặc lái ném bom "đúng mục tiêu" dưới đất
Báo tin về trận đánh, qua đài:
"Tớ vẫn còn nguyên vẹn - OK!"

Mảnh bom "đúng mục tiêu" vào bụng khéo ghê
Chỉ hơi chạm vào thai một tí
Cháu sẽ sống đến ngày cưới vợ
Sẽ lớn lên
thành người đàn ông!
Lúc đang khâu đang mổ dưới hầm

Trên mặt đất tiếng bom vẫn nổ
Hai ông già đạp chiếc xe bên bàn mổ
Ánh đèn xe soi cho nhà phẫu thuật thành công
Mội việc đều tốt lành
Và tên giặc lái vẫn còn nguyên vẹn
OK!
Và người phụ nữ hầu như nguyên vẹn
OK!
Chú bé cũng hầu như nguyên vẹn
OK!
Chị tôi sinh trót lọt dưới hầm
Nhờ vào tài phẫu thuật thành công...
Trong trận này
thanh danh nước Mỹ
Như chúng nói
được hoàn toàn bảo vệ...


Nguồn: Việt Nam hồn tôi, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)