Bám theo giặc năm ngày sát gót
Chúng tôi tiến phía tây, theo dấu vết, phía tây

Ngày thứ năm, dưới quầng lửa sáng
Đồng chí hy sinh mặt hướng đúng phía này

Tiến ra sao, chết thế, khi đang chạy
Trên tuyết khô ngã xuống tựa đang nằm

Tay dang rộng dường như ước muốn
Ôm lấy nước non như thể chỉ một lần

Mẹ sẽ khóc nhiều ngày trong đau đớn
Chiến thắng không đưa con trở về đây

Mẹ có biết khi con nằm lại
Chết nhẹ nhàng khi mặt hướng phía tây


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)