Suốt ba, bốn ngày
cứ thế
Trong giông bão
lắc lư rung động

Toàn thân cây
cứ rung lên lảo đảo

Tại sao hôm nay
không còn biết một chút gió nào
toàn thân lặng lẽ, đứng im!

Ôi! Lặp lại, trước hàng vạn, hàng chục vạn lần rung rinh
Sao dừng lại đứng yên!

Thế gian từ chối sự dối lừa


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)