Một gói lá trà non
Gói trà pha thật ngon
Trà vừa ngấm tới

Thật buồn - từ đó đã được 30 năm rồi


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)