Thế đó, phải chăng quê hương chỉ có một thôi ư?
Với lịch sử,
Với vũ trụ,
Cúi đầu,
Thật hổ thẹn với mọi người.

Những ngày qua,
Anh sẽ được sinh ra ở bao nhiêu nơi.
Được sinh ra ở bao nhiêu nơi!
Và sẽ được đón tiếp hàng ngày.

Ngẩng đầu lên mà ngắm trăng!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)