Khi ăn cháo bên bờ sông Dương Tử
Lão Tử khuyên rằng, hãy đừng đi
Có tiếng chó sủa ở bên kia sông
Nếu cứ ra đi
Rồi cũng chỉ "vô vi" mà thôi

Trăng đêm đã lên ngang ngọn cây ngải đắng

Tôi đã đi và đã đi
Đi không làm được gì, chỉ "vô vi" cũng tốt


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)