Giữa những năm 2500 đến 2750 trước công nguyên
Canosiu Katro người Sumeria ngày xưa, là người đầu tiên
Đã viết tên mình vào tác phẩm
Từ đó, bất cứ bài thơ nào
Cũng bắt đầu bằng một nhà thơ, gắn chặt vào nhau không tách biệt
Ái chà chà, ái chà chà!

Tuy không phải là không có tác giả ẩn danh
Nhưng bất cứ bài thơ nào cũng cùng với tên nhà thơ sống mãi
Ái chà chà, ái chà chà!

Không biết phải có biết bao nhiêu nhà thơ
Và biết bao nhiêu bài thơ
Bồi đắp nên lịch sử thơ ca
Và rồi, cuối cùng những bài thơ ấy có hoá thạch hay không trong đất!

Tuy nhiên vẫn còn những bài thơ chưa cất lên tiếng hát
Ôi thật vô cùng hoang dã
Ở một góc đường đầy bệnh tật nào đó
Có những bài thơ chưa được viết
bằng tiếng của một đất nước nào đó
Đang đợi chờ trong lạnh nhạt
Ái chà chà, ái chà chà!


Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)