Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2012 01:28

어젯밤 꿈에 쓴 시

나무 우듬지 긑에
앉은 새 보아라
나무 우듬지 끝에
앉았다 달아가는 새 보아라

그리하여 새 달아간 뒤
재자리 빈 우듬지 보아라
그 뒤 허허 망망
흐 린 하 늘 보아라

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hãy ngước nhìn
Con chim đang đậu
trên ngọn cây cao
Và hãy nhìn con chim
vừa đậu trên ngọn cây, đang bay rời khỏi đó

Hãy nhìn lên ngọn cây cao, trống rỗng
Sau khi con chim đã bay đi
Hãy ngước nhìn ở đó
Chỉ còn bầu trời mờ ảo
Mênh mang trống rỗng, mênh mang...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

The Poem in Last Night's Dream

Look at the bird perch
at the edge of a nest.
Look at the bird sit at the edge of its nest
and then fly away.

After the bird has flown
look at the empty nest.
The pure emptiness,
now look at the gray sky.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời