Mùa hè vừa qua đã phơi bày tất cả
Những thổi phồng
Những bóp nhỏ
Những quyền hành giành giật từ lâu
Phơi bày ra tất cả
Những tư tưởng vẩn vơ
nhiều như cỏ dại
Cỏ dại của nước này
Nhiều như những tư tưởng vẩn vơ

Ở đâu chỉ là điều đó?
Ôi, nước Cộng hoà rác rưởi

Vì vậy mà tiếng khóc trời xanh vỡ ra oà lên, xuyên vào tận tâm can
Có đống rác từ xa, những mảnh ni lông
Nhảy múa tung tăng và bay lên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)