Hạ tuần tháng mười một
Tôi bị lạc trong cánh rừng thưa thớt
Dưới bàu trời
Chỉ còn những cây tùng và cây thông đứng lặng
đang thu mình trong bóng xanh của những lá kim của chúng
để ru ngủ cả cánh rừng còn lại
Tôi đã bị lạc đường
cùng với những cây khô
chỉ trơ trọi mấy chiếc lá hiếm hoi khô khắt
Có phải vì không một chỗ dừng chân ẩn náu
nên con chim rơi chiếc lông tơ
bay đi về hướng khác
Trong thời khắc ngặt nghèo vất vưởng đó
Bỗng nhiên tôi dẫm lên một cái sọ dừa


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)