Không phải là đau buồn
Có một ngày lạnh cóng
Muốn móc mắt mình ra
Lắp vào đôi mắt khác
Từ Himalaya trở về
Có trẻ thơ đã hỏi
Ở đó có những gì?
Ở đó có những gì?
Tôi cũng muốn trở thành
Trẻ thơ cao giọng hỏi


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)