Anh rơi vào giếng đôi mắt em
Hai bàn chân anh dừng lại trong thời gian sao băng lao đến
như tên bắn giữa lời nói của em
Từ nay bóng tối của xương tàn lấp lánh, hàng trăm năm sau
trong ngôi mộ của em sẽ im lìm, im lìm mãi mãi
Yêu!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)