Những ai đã chia tay nhau
Hãy đi
đến biển mùa đông.
Những ai đã từng yêu cháy bỏng những ngày qua
Hãy ra đi
hơn là những ai hiện đang yêu mãnh liệt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)