Gió Bắc thổi mạnh
Những rừng cây
Cây cối mùa đông tất cả cùng nhảy múa
Tôi không đừng, cũng nhảy múa theo
Cuối cùng
Bầu trời cũng không thể đứng yên
Bông tuyết cũng nhảy múa theo chóng mặt

Đến con gấu ở trong hang
Và con rắn vùi trong đất, trên đỉnh núi
Đang giấc ngủ yên lành, bừng tỉnh dậy
Để lặng lẽ lượn trườn hoà nhịp điệu ngắn dài
Trong công việc của thế gian náo động


Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)