Lâu lắm rồi,
Muốn viết bài thơ bắt đầu bằng chữ "nhưng".

Niềm vui đơn giản,
Như mũi tên bắn ra,
bay vèo đi,
Không biết đâu là nơi cắm xuống.

Cuối cùng mũi tên kia khôngh biết sẽ rơi xuống đâu!
Đi đến đó,
Muốn viết bài thơ bắt đầu bằng chữ "nhưng"


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)