Hôm nay như người mất hồn
Trống rỗng
Nhìn chằm chằm vào nước
Mà không biết đó có phải là nước hay không
Nhìn nước

Hay là một vùng bảo ngọc thuỷ tinh xanh biếc trên bầu trời
Với tôi, chắc đó là nước
Nhưng không biết đó là nước
Mà chỉ là giống như nước mà thôi
Hay là máu và mủ của con quỷ biển
Là nhà tôi hay sân cung đình
của bệ hạ long vương và cá biển

Tùm!...
Từ đằng sau
Một đứa trẻ vừa ném hòn đá
Với anh đó là nơi hòn đá vừa rơi xuống
Nhưng với tôi
Tôi chẳng biết
Có là nước hay không
Nước thật rồi

Phía bên kia, không biết có phải núi là núi hay không

Giữa vô tri và trí tuệ ở đâu là sai, đúng
Không hiểu nữa
Không biết nữa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)