Thời Thiết Tông, Triều Tiên
Ở ngoài tỉnh Hanyang, giáp với Jangdan
Có anh chàng keo kiệt họ Kim.
Anh ta sai con đi đến nhà kẻ keo kiệt họ Jang mượn búa.
Đứa con trở về nhà tay không,
rằng họ bảo sợ đóng đinh mòn mất búa!
Ngay tức khắc, anh họ Kim nổi đóa,
“A, đúng là thằng cha kẹt xỉ quá ta,
Biết làm sao, thôi hãy lấy cái búa nhà ra dùng vậy.
Cái búa ở góc phía trái, ở tủ tường phòng trong ấy..
là cái búa từ thời Cố Tổ ta xưa để lại đến bây giờ”..
Từ Jangdan, đi xa hơn chút nữa,
có anh chàng keo kiệt Gae-seong.
Đi xa thêm chút nữa, một quảng đường,
lại có anh kẹt xỉ Hae-ju.
Anh chàng keo kiệt Gae-seong ,
bán nước tiểu, còn cho thêm nước lã.
Còn anh kẹt xỉ Hae-ju,
mua nước tiểu, trước khi mặc cả,
dùng ngón tay chấm vào, mút thử xem có nước lã hay không.
Nhờ có những vị ấy, những kẻ keo kiệt bậc nhất trần gian,
mà thương nghiệp Triều Tiên hình thành phát triển.
Những kẻ keo kiệt ấy không có nơi đi nơi đến, thì đất nước ngả ngiêng.
Ôi, thế đấy,
Kẻ keo kiệt cũng là tinh khí, là tinh thần dân tộc!


Nguồn: Tư liệu của dịch giả
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)