Trên con đường núi quanh co, không có kẻ thù
Thời gian là Tiên Tổ
Nhớ về ngày hôm qua
Nhìn thẳng vào hôm nay
Hướng đến ngày mai
Nếu có ai là người chết trước
Hãy uống xong một chén rượu này!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)