Ngày con gái đến,
sáu chậu hoa phong lữ,
cùng nhau nở một lần.

Ngày con gái ra đi,
ngón tay già cỗi của tôi bất ngờ cắt đứt!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)