Ngôi nhà đồ sộ của ông chủ tịch kia
Là sự tuyệt vọng của kẻ ăn mày,
Là niềm hy vọng của kẻ ăn cướp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)