Đã từ lâu tôi vẫn yêu ngày gió thổi
Hôm nay con gái lên năm, Cha Ryeong của tôi bỗng reo lên
Gió ơi gió!
Lẫn trong đó
Có tiếng con bò sữa màu khoang
Ừm be... be...

Ngày gió thổi
Ta ngắm nhìn tươi non bãi cỏ
Cùng với những lùm cây
Hãy nhìn cả những con thú rừng
Không đứng yên một chỗ

Thế gian này được tạo nên như thế
Cùng sự lặng im của chiếc cày hoen rỉ...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)