Hãy đừng xem thường
Một tiếng huýt sáo bật ra
Tôi đã thấy tiếng huýt sáo hắt ra
Từ miệng người sắp chết

Đừng xem thường
Cơn gió thoảng bay qua
Trong làn gió ấy
Tôi thấy có những mảnh nilông lắc lư, lay động

Xanh vô cùng vô tận
Là bầu trời
Là lịch sử xanh ngời đã qua, từ thưở xa xưa
Xin hãy đừng xem thường, trong đó
Những sợi lông của một con thú rừng
Dù rất nhỏ
Đó là những thứ nặng đến vạn ngàn cân

Hỡi các bạn, dù chỉ một ngày hôm nay thôi
Nước phát triển hãy biết cúi đầu hơn chút nữa!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)