Hãy ra đi
Đi về nơi đất lạ

Không là nước Mỹ
Không là Indonesia
Nơi mà hàng ngày anh lại qua

Hãy ra đi
Hãy đi xa tập quán
dù một lần, không thể thứ tha

Nơi mới lạ, từ tiếng trẻ thơ cất tiếng nói
Nơi mới lạ, từ tiếng gọi bà bằng Alubba
Và vì thế
Mà bà nội
Cũng trở thành mới lạ
Hãy đi đến nơi đất lạ

Hãy ra đi
Hãy từ bỏ tất cả ký ức và từ điển
Hãy từ bỏ cả hai bàn tay trắng

Hãy ra đi
Ra đi chính là
vượt trên cả sự tái sinh của chính mình anh
Ta sinh ra lần đầu tiên, hãy ra đi


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)