Ba mươi năm trước
Tôi đã có những nơi tôi muốn đến
Tất cả mọi nơi của một phần triệu bản đồ thế giới
Tôi đã đi đến đó
Hai mươi năm trước
Có nơi chắc chắn tôi đã muốn đến
Giữa các chấn song sắt nhà tù
Ngước nhìn lên bầu trời xanh, đó là con đường của tôi

Thời gian đó, tôi đã có thể lê bước đi đến đôi nơi

Nhưng rồi tôi cũng đã để lại sau lưng mấy nơi đó
Sau khi tôi để lại thế gian này
Những nơi mà tôi muốn đến
Sẽ đợi chờ ai đó ngày ngày!

Tôi đã có những nơi muốn đến
Hoa đang tàn
Chiều tối hoa tàn, lồng ngực yên bình và nhắm nghiền đôi mắt


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)