Mặt trời lặn, thật biết bao hạnh phúc
Một ngày trôi qua
Tưởng nhớ đến người đã ra đi
Biết bao là hạnh phúc!

Ôi! Sự biệt ly thường ngày cũng chính là giải thoát mà thôi

Khi màn đêm phủ lên dày đặc
Người ra đi
đã lại trở về
Từ bây giờ thánh thần lại đến
Nhẹ nhàng không một tiếng bước chân

Thần thánh không lời, không bóng dáng, đẹp biết bao!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)