Quên đã lâu lắm rồi
Quên đã lâu lắm rồi
Nỗi nhớ mong trước khi ngọn lửa đỏ trong bếp than bùng lên
Ôi, một làn gió mát


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)