Hỏi rằng
Trời xanh này có phải vốn là xanh thế
Hay vốn xưa chưa xanh thế bao giờ?
Buộc phải trả lời
Hôm nay hãy cùng đi giặt giũ
Hôm nay là ngày nắng đẹp để phơi khô quần áo
Nước dưới dòng suối nhỏ
lên tiếng trêu ngươi:
Thật là hỗn xược!
Có con bướm hổ đen
Nghe tiếng nước
trả lời:
Thật là hỗn xược!
Rồi vụt bay đi


Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)