Một phụ nữ đi một mình
Mà tiếng nói rì rầm
Như là hai người
Hay bà đang đọc tiểu thuyết
Mà trong đó
Có tiếng khóc của người đàn bà bị bỏ rơi
Những người đó không phải là mẹ của con người hay sao?
Chẳng nhẽ chỉ có người cổ đại, phu nhân Maia của dân tộc Indoarian
Hay chỉ thánh mẫu Maria
Mới được gọi là mẹ hay sao!
Rồi sau khi mặt trời lặn, trời tối dần
Dù không có một người con nào trở về
Mẹ chẳng là mẹ hay sao!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)