Là con bọ hung
Là con bướm
Là con dế thông xanh
Chỉ cần có ánh lửa là chạy đi tán loạn
Là đứa trẻ sau khi chết lại trở về mới mẻ mọc chiếc răng đầu tiên
Là những ngọn sóng dập dình suốt đêm thức trắng
Anh và em ở trong khoảnh khắc đó


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)