Tia sáng nào không rọi vào trong mắt
Hay là tia hồng ngoại từ xa
Bằng tia sáng ấy
Soi những lỗi lầm ngu dại của anh
Một bông hoa nở gọi mời con bướm trắng

Lỗi lầm! Phải chăng, chính cái đó là cội nguồn chúc phúc!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 201
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)