Không còn nhớ đã bao lâu rồi
Hôm nay mới đi ra ngoài
Chào chú chim Kachi bay vẫy cánh trên ngọn cây
Lâu lắm rồi
Hôm nay mới ra ngoài dạo chơi
Đôi giày như cũng vui lên rạo rực

Thế nhưng có ai đó đang bước trước mình
Đôi giày ấy còn vui mừng hơn nữa

Hình dáng phía sau của người đi trước sao mà đẹp thế
Đó là ai đấy nhỉ
Không biết đó là ai
Thôi hãy đừng đi lên phía trước

Hôm nay khi ở sau con người
mới thực sự là người


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)