Sức mạnh nào cho cây dẻ vươn cao đến thế
Sáng sớm ban mai, chỉ màu xanh lá dẻ
Làm nhanh hơn thời đại xán lạn này
Cả thế gian thật nặng nề chậm chạp
Cuộc sống của riêng ai
Cái chết đến với ai, không thể biết
Hoa dẻ lửng lơ treo trên cành dẻ
Và những đàn ong lũ lượt kéo nhau về


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)