Năm 1969, là vị Hồng y giáo chủ đầu tiên của Thiên Chúa giáo Hàn Quốc
Cái mũ đỏ ông đội là vinh dự trước niềm tin vào Chúa
Nhưng ông cũng là người khiêm nhường nhất
Sau những năm 70
dù không một lần nổi giận
nhưng lúc nào cũng uy quyền mạnh mẽ

Ông là yếu tố của hành động hơn là hành động

Đã cất lên tiếng hát như Đức Mẹ Maria
trước khi sinh đứa con trai, rằng
trên trời có sao
dưới đất có hoa!

Ông đã có những đêm biển yên tĩnh
Trong thời gian ngồi cùng ông
Bỗng nhiên vừng đông bừng sáng

Thế rồi con người được tạo nên bằng đất sét và sự thật
Chum vại sành
Hay là đồ sứ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)