Ngày đi ăn trộm
ra mộ ông nội
Ông nội sẽ về
Ông nội ơi, hãy phù hộ cho cháu trai!

Không biết có phải nhờ thế
mà ăn trộm quá mười lần vẫn không bị bắt

Nhưng thằng con đi học ở trường
đang ăn cắp ở trường thì bị bắt
Bị bắt đến ba bốn lần
Không có cách nào khác, bị đuổi học

Bố cũng ăn trộm đến lần thứ hai mươi thì không thoát
bị bắt vào nhà giam

Vợ của kẻ trộm
Mẹ của kẻ trộm
đến trại giam mà khóc
Bàn tay nhớp nhúa của thằng con
bị đập bằng chày giặt áo quần
trở thành tàn tật

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)