Thời Cheol-jong, Triều Tiên
Ở ngoài tỉnh Han-yang, giáp với Jang-dan
Có anh chàng keo kiệt họ Kim
Anh ta sai con đi đến nhà kẻ keo kiệt họ Jang mượn búa
Đứa con trở về nhà tay không
rằng họ bảo sợ đóng đinh mòn mất búa
Ngay tức khắc anh họ Kim nổi đoá
"A, đúng là thằng cha kẹt xỉ quá
Biết làm sao, thôi hãy lấy cái búa nhà ra dùng vậy
Cái búa ở góc phía trái, ở tủ tường phòng trong ấy
là cái búa từ thời Cố Tổ ta xưa để lại đến bây giờ"
Từ Jang-dan đi xa hơn chút nữa
có anh chàng keo kiệt Gae-seong
Đi xa thêm chút nữa, một quãng đường
lại có anh kẹt xỉ Hae-ju
Anh chàng keo kiệt Gae-seong
bán nước tiểu còn pha thêm nước lã
Còn anh kẹt xỉ Hae-ju
mua nước tiểu trước khi mặc cả
dùng ngón tay chấm vào mút thử xem có pha thêm nước lã vào không
Nhờ có những vị ấy, những kẻ keo kiệt bậc nhất trần gian
Mà thương nghiệp Triều Tiên hình thành phát triển
Những kẻ keo kiệt ấy không có nơi đi nơi đến thì đất nước ngả nghiêng
Ôi, thế đấy
Kẻ keo kiệt cũng là chính khí, là tinh thần dân tộc

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)